خانه

زبان انگلیسی برای ارتباطات جهانی

معمولا یاد گیری زبان انگلیسی را نمی توان معادل یادگیری سایر علوم نظیر تاریخ یا ریاضیات در نظر گرفت چرا که یادگیری زبان در برگیرنده یادگیری آداب و رسوم متفاوت از گروه  های اجتماعی متفاوت نیز می باشد .زبان به عنوان یک سیستم صوتی تعریف می شود که توسط انسان ها برای برقراری ارتباط با یکدیگر به کار می رود . پس زبان بیش از ابزار ارتباط است  .زبان ابزار و یک عامل اجتماعی است برای بیان کردن افکار .در بیشتر موارد زبان به عنوان یک راهبر مسلط است که افراد به آن وابسته اند.

هنگام یاد گیری زبان روشی که افراد به کار می گیرند  می تواند باعث آسودگی و آرامش آنها شود به طور قطع عواملی بر روی سبک یاد گیری اثر گذار هستند.این عوامل ممکن است روانی ،اجتماعی ،عاطفی ،محیطی و یا از از طرف تعلیم دهنده باشدو همین طور می توان از تاثیر سبک یاد گیری بر روی زبان آموزان نیز سخن به میان آورد .یاد گیری زبان خارجی تحت تاثیر ساختار ژنتیکی زبان آموزان و تجربه های قبلی آنها از آموزش ،فرهنگ و جامعه ای که آنها در آن زندگی می کنند  نیز می باشد .یاد گیری صحیح زبان ارتباط مستقیم با مجموعه ای از عوامل دارد شامل سن ،جنسیت ،راهبرد های یادگیری ،هوش،انگیزه،سطح هیجان ودر آخر سبک یاد گیری .اطلاع کودک از روشهای یادگیری بهتر باعث شناخت و بهرمندی او از راهبردها و خود آگاهی اومی شود که این امر یادگیری را برای او لذت بخش می کندو باعث دست یابی او به اهداف مناسب آموزشی می شود .

به طور خلاصه می توان گفت زبان بدون انسان و انسان جدا از زبان قابل تصور نیستند .زبان به انسانها وابسته است ولی نمی تواند معادل آنها باشد .زبان به عنوان نیرویی غالب و راهبردی برای انسانها است که توسط خود آنها پردازش می شود .زبان وابسته به مکان است بعلاوه می تواند در هر مکانی ساختار و کاربردی متفاوت داشته باشد.حتی گروه های اجتماعی متفاوت ممکن است یک زبان را به گونه های متفاوت صحبت کنند .به عنوان مثال زبان محاوره ای و آنچه که به عنوان زبان سیاست به کار می روند با هم کاملا متفاوت هسنند .زبان خارجی و ساختار آن در بر گیرنده طیف وسیعی است .یاد گیری یک زبان خارجی و کاربرد آن باعث غنای ما خواهد شد. یاد گیری زبان فواید زیادی برای بهبود عملکرد مغز و توانایی های فردی به ارمغان می آورد که در مقاله ای جداگانه به بررسی آنها خواهیم پرداخت .

چه چیزی باعث می شود که افراد زبان دیگری را صحبت کنند؟  نیازهای یادگیری و اجتماعی ممکن است نوع و سبک صحبت کردن افراد را در زبانهای مختلف تحت تاثیر قرار دهد .حتی هنگامی که افراد موقیعت و شرایط زندگی خود را تغییر می دهند در شرایط ترکیبی جدید  زبان خارجی را با توجه به نیاز محیط صحبت می کنند .

برای ارتباطات جهانی بهترین راه استفاده از یک زبان بین المللی است به همین جهت امروزه برای بیشتر ارتباطات جهانی از زبان انگلیسی به طور گسترده استفاده می شود .

زبان انگلیسی به طور رایج در میان جوانان  به عنوان روشی برای برقراری ارتباط به کار می رود .این زبان به دو بخش آمریکایی و بریتانیایی تقسیم می شود .همانند خیلی از چیزها ،زبان انگلیسی نیز مزایا و معایبی دارد.در واقع هر زبانی این گونه است و می تواند استفاده از آن مزایا و معایبی داشته باشد.بسیاری از زبان آموزان انگلیسی از ساختارهای دستوری آن رنج می برند .آنها تصور می کنند که یادگیری واژگان و لغات برای یادگیری یک زبان کفایت می کند.هر چند این باور آنها غلط است .زیرا در یادگیری هر زبان واژه ها ،دستور زبان و اصطلاحات نیز ضروری هستند .

ارزش زبان با ندانستن ساختارهای گرامری تنزل پیدا می کند .هر چند یاد گیری دستور زبان محض نیز به تنهایی کمک کننده نیست. بهتر است همانند یاد گیری زبان مادری دستور زبان  به صورت غیر مستقیم و همراه با یادگیری مهارت های گوناگون زبان از همان ابتدا به شکل کاربرد ی انجام شود و بخصوص در مورد کودکان آنها را درگیر واژگان و اصطلاحات غیر ضروری و ساختاری زبان نکنیم.بهتر است بدانیم که عبارات و اصطلاحات هر زبان جزوی از ارکان زبان است که باعث زیبایی ان شده و صرفا به خاطر جدید بودن و یا ترس از فراموش شدنشان نباید آنها را نادیده گرفت.و بهتر است آنها را با به کار بردن در محاورات و متن هایی زبانی که یاد می گیریم تقویت کنیم.

 

این یک واقیعت است که در کشور هایی که زبان انگلیسی به کار برده می شود ،پیشرفت های اقتصادی و فرهنگی که اتفاق می افتاند با زبانی که در آنجا صحبت می شود ارتباط دارند .وهمین طور پیش رفت های اقتصادی  فرهنگی و سیاسی نیز با کمک زبان انگلیسی اتفاق می افتد .همه چیز به انسان وابسته است .به نظر زبان شناس فرانسوی ژان وندای را می توان اشاره کرد که اعتقاد دارد :برای خلق یک زبان باید تفکر انسان بهبود یابد .هر چند به اعتقاد ما این شرط کافی نیست بر اساس این نقل قول تفکر انسان بعد از خلقت یک زبان بهبود می یابد .بحث ما بر سر این نکته است که زبان و تفکر انسان همزمان و به طور موازی هم رشد می کنند .

زبان چیزی انتزاعی و غیر ملموس نیست بلکه سیستمی است وبه شکل سیستمی هم به وجود آمده است و به صورت آوایی ، با ساختاری لغوی عمل می کند .

از نقطه نظر کاربردی در دوره مدرن ،زبان انگلیسی تبدیل به نوعی ابزار کاربردی شده است که در مکالمات سیاسی یا مذاکرات به کار می رود و حتی در زبان تجارت نیز حرف اول را می زندو در تحقیقات علمی وپزشکی نیز به کار می رود .بر طبق توافقات بین المللی حتی در هواپیما ها و خطوط هوایی کارگران و کارمندان باید زبان انگلیسی را بدانند .در بیش از 75 کشور دنیا انگلیسی به عنوان زبان رسمی به کار می رود .

این نکته مشخص است که  در یکی دو قرن گذشته در نتیجه هجوم و استیلای بریتاتانیا زبان انگلیسی یک زبان شد .

در بسیاری از کشورها که مستعمره انگلستان بودند زبان رسمی و حتی زبانهای محلی دستخوش تغییرات فراوانی شد 

که همچنان هم این تغییرات باقی است . در انگلیسی دوران گذشته یا انگلیسی قدیم کلماتی از زبانهای دیگر نظیر فرانسه و لاتین وارد شدند و فهم آن برای خیلی از افراد جوان امروزی دشوار است هر چند که با گذشت زمان و تغییرات فراوان زبان امروزه این زبان بسار متداول شده است و انگلیسی امروزی به دشواری انگلیسی گذشته نیست جوانان بسیاری از کلمات و ساختارها را به کار می برند بی آنکه از ریشه و تاریخچه آنها با خبر باشند .انگلیسی دوران میانه تقریبا مشابه انگلیسی مدرن است و فهم آن به دشواری انگلیسی قدیم نیست .اولین نویسنده در زبان انگلیسی جفری چاسر بود که مشهورترین اثر او مجموعه داستانهایی بود به نام “افسانه های کنتر بری ” که بین سال های 1387 تا 1400 میلادی نوشته شد .در این دوران زبان انگلیسی متحول شد کم کم به دوران مدرن خود رسسید.

به عنوان جمع بندی قابل ذکر است که امروزه نوجوانان و جوانان به اهمیت و کارایی ید گیری زبان انگلیسی یا زبان های دیگر پی برده اند و نقش آن در آینده آنان بر آنها پوشیده نیست .دانش زبانی به معنای دانش کشورهای دیگر است و لازم است بدانیم که ما باید به تمام زبان ها احترام بگذاریم .مرگ و نابودی یک زبان به معنای نابودی یک ملت و فرهنگ ان است و پر واضح است  زمانی که ما به زبانی احترام می گذاریم آنها نیز در مقابل به زبان مدری ما احترام خواهند گذاشت. 

فهرست